0795.650.278

Nhà hàng Thuần Việt Thừa Thiên – Huế

Thông tin dự án

Tên dự án: Nhà hàng Thuần Việt Thừa Thiên - Huế
Chủ đầu tư: Anh Việt
Hạng mục: Thi công xây dựng
Khởi công: Năm 2022
Địa điểm: Thừa Thiên - Huế
Đơn vị thực hiện: Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thanh Hải Contruction

    TƯ VẤN NGAY

     

     

     

    Đang cập nhật